Bizi Arayın0546 674 05 06

Sipariş TakibiTıklayın

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR
 
SATICI BİLGİLERİ
 
Ticari Ünvanı: Eryaman Neslim Çİçekçilik
 
Adresi:  Şehit Osman Avcı mah. malazgirt 1071 cad. göksu prestij konutları A blok no 33 Eryaman/ Ankara
 
Telefon Numarası 1: 0546 674 05 06

Telefon Numarası 2: 

E-posta adresi: 
 
Fax: 
 
ALICI BİLGİLERİ
 
Ad/Soyad:  
 
Telefon Numarası:
 
E-posta adresi:
 
2- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
 
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi yukarıda bilgileri yer alan Alıcı ile Satıcı arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortam üzerinden kurulmuştur. İşbu Sözleşme’nin konusu, Satıcı’nın, Alıcı’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözlesmeler Yönetmeliği olmak üzere ilgili tüm mevzuat uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.
 
3- SÖZLEŞME’NİN KURULMASI
 
3.1- Alıcı Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder. Alıcı, Sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğunu ve tüm şartları kendi özgür iradesi ile kabul ettiğini kabul ve beyan eder.
 
3.2- Satıcı ve Alıcı, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını ve menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık teşkil etmediğini kabul ve beyan eder.   
 
 
 
4- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
 
Sözleşme konusu malın/ürünün/hizmetin türü, marka veya modeli, miktarı, ödeme şekli, rengi, adedi ve satış bedeli  aşağıdaki şekildedir:
 
Sözleşme Konusu Ürünün Toplam Fiyatı (Tüm Vergiler Dahil): [….] TL
 
Alıcının İade Halinde Ürünü Satıcıya Göndereceği Taşıyıcı Bilgileri: Kargo
 
Cayma Bildiriminin Yapılacağı Adres:  Şehit Osman Avcı mah. malazgirt 1071 cad. göksu prestij konutları A blok no 33 Eryaman/ Ankara
 
Faks: 0546 674 05 06
 
E-Posta adresi: nobetcicicekcibatikentufuk@gmail.com
 
 
5- ÜRÜN TESLİMAT SÜRESİ
 
Çiçek ürünleri, sipariş sırasında seçilen tarih ve (varsa) saatte veya saat aralığı içerisinde teslim edilecektir.
 
6- GENEL HÜKÜMLER
 
6.1. Alıcı, 4. maddede belirtilen Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder.
 
6.2. Sözleşme konusu her bir ürün, yasal otuz (30) günlük süreyi aşmamak kaydı ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı’ya veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Satıcı’nın bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda Alıcı’nın işbu Sözleşme’yi feshetme hakkı vardır. Sözleşme’nin feshi durumunda, Satıcı, varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde Alıcı’ya ilgili mevzuat uyarınca belirlenen yasal faiziyle birlikte geri ödemek; varsa Alıcı’yı borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.
 
6.3. Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi ve/veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
 
6.4. Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir nedene dayanmak şartıyla Satıcı, Sözleşme ’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta ürün veya hizmet tedarik edebilir.
 
6.5. Sözleşme konusu ürünün teslimi için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın ürün teslimi yükümlülüğünün sona ereceği kabul edilir.
 
6.6. Satıcı sipariş konusu ürün veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesinin imkânsızlaşması nedeniyle Satıcı’nın sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde Satıcı bu durumu 3 (üç) gün içerisinde Alıcı’ya bildirmeyi taahhüt eder.  Bu durumda Satıcı teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm bedeli bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde Alıcı’ya iade eder.
6.7. Satıcı, ürünün Alıcı ya da Alıcı’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. Satıcı’nın Alıcı’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile ürünün  gönderilmesini talep etmesi durumunda ise ürünün ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasar nedeniyle Satıcı sorumlu değildir.
 
6.8. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, Satıcının anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. Satıcı sattığı ürünleri kargo firmaları aracılığı ile Alıcı’ya göndermekte ve teslim ettirmektedir. Aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti hini) Alıcı’ya aittir. Satıcı satış sırasında yürüttüğü ve internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının bir kısmını ya da tamamını Alıcı’ya yansıtmayabilir.
 
6.9. Satıcı tarafından sunulan hizmet perakende satış kapsamında tüketiciye yöneliktir; Satıcı, Alıcı’nın yeniden satış amacı bulunduğundan şüphe etmesi halinde Satıcı’nın işbu Sözleşme kurulmuş olsa dahi siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkı saklıdır.
 
7- CAYMA HAKKI
 
7.1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca; Tüketici, mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, satın aldığı malı teslim tarihinden itibaren on dört (14) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. Tüketici, işbu Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.
 
Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde aşağıdaki süreler esas alınır;
 

  1. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ürünü teslim aldığı gün,

 

  1. Birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün ve

 

  1. Belirli bir süre boyunca ürünün düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk ürünü teslim aldığı gün esas alınır.

 
7.2. Ancak tüketicinin cayma hakkı (i) tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (ii) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (iii) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (iv) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (v) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (vi) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (vii) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (viii) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara, (ix) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (x) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz ve tüketici alıcı bu sözleşmeler kapsamında cayma hakkı kullanamaz.
 
7.3. Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört (14 ) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yansıtmaksızın iade etmekle yükümlüdür.
 
7.4. Tüketici, cayma hakkı içinde ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacaktır.
 
7.5. Alıcı iade edeceği ürünü önbilgilendirme formunda belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı'ya aittir. Alıcı'nın iade edeceği ürünü önbilgilendirme formunda belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve ürünün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir. İade prosedürü için ön bilgilendirme formunda belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesi olmaması durumunda Satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen ürünün tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.
 
7.6. Tüketici, Satıcı’nın ürünü kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadığı sürece, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içinde malı Satıcı’ya geri göndermek zorundadır.
 
7.7. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesinin 1. fıkrasının a bendi uyarınca kişiye özel olarak hazırlanan ürünlerde tüketicilerin cayma hakkı bulunmamaktadır.
 
 
8- DELİL SÖZLEŞMESİ
 
8.1. Alıcı, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu her türlü elektronik bilgi ve bilgisayar kayıtlarının, Taraflar açısından bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
9- YETKİLİ MAHKEME
 
9.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri; aşan durumlarda Alıcı’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri’nin yetkili olacağını kabul etmiştir.
 
 
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde düzenlenmemiş hususlarda 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Neslim Çiçekçi - Eryaman Çiçekçi - Eryaman Çiçek Siparişi
Neslim Çiçekçi - Eryaman Çiçekçi - Eryaman Çiçek Siparişi © 2024 - Tüm Hakları Saklıdır